Bioskaidžių Atliekų Priėmimas

UAB “Bioineksas” priima žaliąsias atliekas.

Mokestis už žaliąsias atliekas: 10 EUR/t + PVM

Kreiptis:
Vadybininkė Vaida Baltrušaitienė
Tel: +37063330059
El. paštas: 
vaida@bioineksas.lt

Visas sąrašas priimamų atliekų:

Kodas Pavadinimas
02 01 03Šiaudai (augalų audinių atliekos)
02 01 07Miškininkystės atliekos
02 03 04Medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti (vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos,
konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos)
02 06 01Medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti (kepimo ir konditerijos pramonės atliekos)
03 01 01Medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos
03 01 05Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena
03 03 01Medžio žievės ir medienos atliekos (medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos)
03 03 07Mechaniškai atskirtos popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas
04 02 21Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos
04 02 22Perdirbto tekstilės pluošto atliekos
10 01 03Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai
15 01 01Popierinė ir kartoninė pakuotė
15 01 03Medinės pakuotės
16 03 06Organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 (tabako gaminiai, alkoholis)
19 08 02Smėliagaudžių atliekos
19 08 05Miesto nuotekų dumblas
19 12 01 02Popierius ir kartonas (kitaip neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo atliekos)
19 12 07 03Mediena, nenurodyta 19 12 06 (kitaip neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo atliekos)
20 01 01Popierius ir kartonas (atskirai surenkamos frakcijos išskyrus 15 01)
20 01 08Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos (be šalutinių gyvūninių produktų)
20 01 38Mediena, nenurodyta 20 01 37 (atskirai surenkamos frakcijos išskyrus 15 01)
20 02 01Biologiškai suyrančios atliekos (sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas))

Dėmesio! Į teritoriją transporto priemonės įleidžiamos tik su leidimais, todėl prieš atvežant atliekas būtina pasiskambinti.
Taip pat turi būti užpildytas Atliekų deklaracijos šablonas