Apie mus

Kompanija UAB BIOINEKSAS įsteigta 2019 metais. Nuo 2020 metų bioskaidžias atliekas perdirbame į kompostą.
Veiklą vykdome dvejose, pagal visus specializuotai komposto gamybai keliamus aplinkosauginius reikalavimus įrengtose aikštelėse Vilniuje ir Švenčionėliuose.

Mūsų tikslas – tinkamai perdirbti biologiškai suyrančias atliekas ir gaminti ES reikalavimus atitinkantį aukštos kokybės kompostą, kuris gali būti naudojamas techninei augalininkystei, miesto parkų, želdinių, gėlynų tvarkymui, pakelių apželdinimui, savartynų ir karjerų, bei sunaikintų žemių rekultyvavimui.

Mūsų įmonė turi visus leidimus, reikalingus vykdomai veiklai, yra įregistruota Aplinkos apsaugos ministerijos atliekas tvarkančių įmonių registre, o veikloje taikomos technologijos atitinka Europos Sąjungos standartus.